Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Злоупотребите със финансови инструменти като ценни книжа, акции, дялове за участие във предприятия и други са често срещани в България. Поради тази причина бе създаден специален закон, които трябва да определи наказанията и критериите по които трябва да се постанови дали дадена търговия или маневра е била незаконна.

Пълен текст на закона – Download

Подобни документи: