Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане

Образец за изготвяне на искане за изменение на вече изпратен документ за разрешение за неотложно плащане. Документа се изпраща тогава, когато вече имате изготвено разрешение, но желаете да вмъкнете някакви промени в него. Как се попълва и подава, както и бланка на документа ще намерите в прикачения файл тук – Download

Подобни документи: