Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Вече преди публикувахме закона, а сега ще публикуваме и правилника за мерките срещу изпирането на пари на територията на република България. Какво е правилника? В него са описани процедурите, които трябва да бъдат предприети при съответното доказано престъпление и се описват различните случаи и наказания.

Пълен текст от закона може да изтеглите тук – Download

Подобни документи: