Декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

Заявление за изплащане на парична помощ по член 11, алинея 3 от КСО (Кодекса за социалното осигуряване). За да получавате парична помощ за безработни, майки или социално слаби семейства е задължително да попълните тази декларация. Можете да изтеглите образец на документа във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: