Изчисляване размера на пенсията

Как се изчислява размера на пенсията при пенсиониране и каква е методиката за определянето й. Можете да изтеглите целия документ от НОИ, които ще ви помогне да се ориентирате каква пенсия ще получавате. Изтеглете документа на НОИ от тук – Download

Подобни документи: