Искане за дерегистрация – интрастат оператор

Вече казахме, че всяка фирма, която е регистрирана като вносител или износител на стоки, на територията на ЕС. Попълва Интрастат декларации. Това е искане, което трябва да попълните когато искате да бъдете дерегистрирани като вносител или износител на стоки. Искане за дерегистрация се попълва от фирми, които прекратяват тази дейност. Указания как да попълните искането ще намерите в прикачения файл, а него можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: