Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система интрастат

Както всички знаем Интрастат декларации се попълват от фирми, които внасят или изнасят стоки в България от територията на Европейския съюз. По този начин се избягват данъците като ДДС, което се начислява за стоки от Америка и други държави, които не са в ЕС. Тук ще намерите образец на искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие, които сте внесли от територията на европейския съюз. Към документа трябва да представите и договори за покупка на дадените компоненти, както и всички други документи, които имате. Искането се изпраща до НАП и от там вече чакате отговор. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: