Искане за продажба на стоки в оборот

Образец за изготвяне на искане за продажба на стоки в оборот, която се попълва и подава в регионалната дирекция на НАП. Как да попълните искането, както и бланка на документа можете да намерите по-долу. Той съдържа указания за попълване, както и всичко нужно, за да представите документа като трябва да бъде подписан и подпечатан от вашата фирма. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: