Как се пише заявление – образец и указания

Заявление се попълва по много причини, когато постъпвате на работа, когато желаете обществена информация или искате да оповестите за определени, бъдещи действия от ваша страна. Различните заявления се пишат по различен начин в зависимост от целта. Тук ще намерите няколко различни примера за различни заявления и инструкции за попълване pdf и doc – Download

Подобни документи: