Кодекс на труда – актуален

Кодекса на труда е създаден с цел да уреди отношенията работодател – работник и да гарантира спазването на трудовите договори от двете страни. Всеки може да разчита на кодекса за да защитава правата си в случай, че вярва, че те са нарушени.

Пълен текст от кодекса може да изтеглите тук – Download

Подобни документи: