Коригираща декларация – Изпращания

Това е образец на коригираща Интрастат декларация, чиято цел е да въведе промени във вече подадена Интрастат декларация, чиито данни са били сгрешени или са били променени в последствие. Документа съдържа и указания за изпращане и срокове в НАП. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: