Закон за корпоративното подоходно облагане

Данъчното облагане е различно за физически и юридически лица, но има и редица други фактори които влияят на данъчното облагане. Тук ще намерите пълен текст на закона за корпоративното подоходно облагане на Република България за периода 2013 – 2014 година.

Можете да изтеглите закона от тук – Download

Подобни документи: