Месечна интрастат декларация – Пристигания и Изпращания

Това са образци на месечна интрастат декларация за изпращания и пристигания. Указанията за това, как се попълват и подават интрастат декларации ще научите като изтеглите файловете, постарали сме се да добавим всичко, което ще ви бъде нужно за да се справите сами с подаването. Можете да изтеглите декларациите от тук – Download

Подобни документи: