Молба за ползване на платен годишен отпуск – Образец

Бланка за изготвяне на молба за ползване на платен годишен отпуск, както и в кои случаи се попълва и кога имате право на такъв отпуск. Молбата, както и инструкциите как се попълва и подава във формат pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: