Молба-декларация по ППЗСП – Образец

Безплатна бланка за попълване на молба-декларация по правилник за прилагане на закона за социално подпомагане на Република България. Можете да изтеглите молбата, както и инструкции как се попълва и подава от тук – Download

Подобни документи: