Молба за детски надбавки – образец

Това е образец на молба за получаване на детски надбавки по чл. 17, ал. 3 от ППЗСПД. Детските надбавки се отпускат за всички деца, които учат средно образование и са на по-малко от 20 години. Надбавките се отпускат от дирекция “Социално подпомагане” като всеки Български гражданин има правото на тях, а всяка година се попълва декларация за детските надбавки по образец от държавен вестник. Можете да изтеглите бланката от тук – Download

Подобни документи: