Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Тази молба трябва да бъде попълнена и подадена в местната данъчна служба за да ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка, което да предоставите пред съответните служби. Как се попълва молбата и процедурата по подаване можете да научите като изтеглите бланката и инструкциите във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: