Наредба № Н-8/14.12.2009 г. за прилагане на система Интрастат

Наредба за прилагане на системата Интрастат, която бе издадена на 14.12.2009 г. Какво е интрастат, за какво служи и как се използва системата ще научите от наредбата и закона, а него можете да изтеглите от нашия уеб сайт или официалния такъв. Ако желаете да изтеглите файла, просто натиснете – Download

Подобни документи: