Закон за националната агенция за приходите – НАП

Какво е НАП – Национална агенция по приходите и какви функции изпълнява тази агенция. Пълен текст на закона за НАП, какви функции изпълнява, какво е задължена да извършва и какви правомощия има агенцията по приходите ще научите тук – Download

Подобни документи: