Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229, ал.1 от ДОПК

Образец за изготвяне на искане за разрешение за неотложно плащане на основание член 229, алинея 1 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс). Бланката е лесна за попълване и в прикачения файл ще намерите подробни инструкции как да направите това, както и да подадете документа. Можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: