Уведомление за неподаване на месечни декларации

Това е образец на уведомление за неподаване на месечни декларации от интрастат оператор. На практика тези уведомления се подават когато, даден оператор не е провеждал дейност за определен месец и съответно няма входна и изходна стока, която да декларира. Указания за попълване ще намерите като изтеглите и самата декларация от тук – Download

Подобни документи: