Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО

Безплатен образец за попълване на декларация от бременни жени, за получаване на парично обезщетение при бременност и раждане по член 50, алинея 1 и 51 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Бланката трябва да попълните в два екземпляра в случай, че ви накарат да коригирате нещо си оставете и една празна за всеки случай за да не ви се налага да чакате. Образец на документа можете да изтеглите от нашия уеб сайт, както и инструкции за попълване във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: