Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО

Заявление за отпускане на парично обезщетение на основание чл. 54 а от Кодекса за социалното осигуряване за безработно лице. Можете да изтеглите правно заявление, да го извадите на принтер и попълните предварително. Така ще си спестите много чакане и писане пред кабинетите в бюрото по труда. Можете да го изтеглите от тук – Download

Подобни документи: