Декларация по чл. 61р, ал. 5 за облагане с туристически данък ЗМДТ

Туристическия данък се плаща от хотелиери или собственици на вили и къщи за туризъм. Хора, които дават къщите си на село под наем с туристическа цел също трябва да плащат данък. Декларацията от закона за местните данъци и такси се подава и попълва от собствениците на туристически обекти.

Това е указание как се попълва и самата декларация, която можете да изтеглите във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: