Образец на уведомление

Това са примерни образци за изготвяне на уведомление по различни причини. В много случаи, които трябва да извършим определена дейност или вече сме я извършили и искаме да я декларираме, е нужно да изготвим уведомление. Това най-често си има строго приет образец, но в някой случаи е нужно да импровизираме и да си направим сами. Тук ще намерите голям архив с различни уведомления за различни причини. Можете да ги изтеглите във формат pdf или doc и да прочетете инструкциите как се изготвя уведомление – Download

Подобни документи: