Образец на УП-16 – Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж

Това е бланка за попълване на удостоверение за внесени осигурителни вноски, което служи и за доказване на осигурителен стаж по чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО (кодекс за социално осигуряване). Удостоверението се попълва лесно и не е нужно допълнителни инструкции. В документа си пише всичко, което ви е нужно и можете да го изтеглите във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: