Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Одит в публичния сектор се прави доста често от влас имащите служби, но вие трябва да сте запознати със точните правомощия на проверяващите. Пълен текст от закона за вътрешния одир може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: