Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч, за които е начислен данък при предишното прекратяване на регистрацията по ЗДДС

Това е безплатен образец на опис на наличните активи по смисъла на закона за счетоводството до датата на регистрация по ЗДДС, за които ви е бил начислен данък от предишното прекратяване на вашата регистрация – чл. 61, ал.2 от правилника за прилагане на закона за данъците върху добавената стойност. Можете да изтеглите целия опис pdf или doc формат от тук – Download

Подобни документи: