Опис на стоките и услугите във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС

Прилагаме на вашето внимание пълен текст на опис на стоки и услуги, които са с правоприемтво по член 10 от закона за данъка върху добавената стойност – (ЗДДС) член 60, алинея 5 от правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност. Можете да изтеглите целия опис от тук pdf или doc – Download

Подобни документи: