Закон за пазарите на финансови инструменти

Пълен текст на закона за пазарите на финансови инструменти на Република България и официалната директива на Европейския съюз за ПФИ. Такива инструменти представляват ценни книжа, дялове във предприятия, акции и други подобни.

Изтеглете от тук – Download

Подобни документи: