Заявление за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

Образец на декларация за изплащане на парична помощ при смърт на роднина, която е осигурено лице по чл. 11, алинея 2 или чл. 12 и 13, алинея 2 от кодекса на социалното осигуряване. Как се попълва заявлението и къде трябва да се подаде ще научите като изтеглите бланката във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: