Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност, и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

Образец за попълване на заявление за изплащане на парично обезщетение на лица, които са временно неработоспособни по причини като бременност, раждане, периоди след ликвидация и прекратяване на осигурителя след съкратяване. В документа ще намерите и указания как точно да попълните документа и да го подадете в социалните служби. Можете да го изтеглите от тук във формат pdf или doc – Download

Подобни документи: