Списък на дейностите, които подлежат на облагане с патентен данък

Това е целия списък на дейностите, които се облагат с патентен (годишен) данък спрямо законите на Република България. Можете да изтеглите целия списък и да направите справка за вашата дейност, дали се облага с годишен данък и да проучите как се заплаща и пресмята той. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: