Правилник за дейността на помирителна комисия при платежни спорове

Помирителна комисия се включва често когато има платежни спорове, най-вече между банки и юридически лица или физически лица. В такива моменти помирителната комисия трябва да намери най-изгодното решение за двете страни, но това често не се случва и проблемът се стига до съд.

Пълен текст от правилника можете да изтеглите тук – Download

Подобни документи: