Образец молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск

Ако желаете да прекратите полагащия ви се платен годишен отпуск и да започнете работа преди крайния срок ще трябва да попълните молба – декларация за прекъсване на ползването на платения отпуск. В нея се оповестяват причините за по-ранното прекъсване на отпуска ви и молбата трябва да бъде одобрена от работодателя ви преди да започнете работа. Инструкции как се попълва и подава може да намерите във файла с образеца на молбата pdf и doc – Download

Подобни документи: