Преизчисляване на добавка по чл. 9 от ЗПГРРЛ

От националния осигурителен институт (НОИ) публикуваха официален документ за това как се преизчислява добавката по чл. 9 от ЗПГРРЛ. Можете да изтеглите документа от тук – Download

Подобни документи: