Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие – Образец

Когато желаете да напуснете работа преди да е изтекъл срока по договора ви е нужно подаване на молба за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на двете страни. От една страна работодателя, а от друга работника (вие). Молбата е формалност, която трябва да бъде уважена от страна на работодателя ви. За да се научите как се изготвя подобна молба можете да изтеглите безплатна бланка pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: