Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС

Това е списък с “препоръки” от НАП (Национална Агенция по Приходите) към Интрастат операторите (тези които внасят или изнасят стоки от ЕС) за сключване на сделки със стоки и фирми по ЗДДС. Препоръките са доста, но ви съветваме да ги прочетете внимателно и да ги спазвате, защото от НАП може да ги наричат препоръки, но лесно могат да се обърнат във ваш проблем при една евентуална проверка. Можете да изтеглите препоръките от тук – Download

Подобни документи: