Придружително писмо към уведомления

Придружително писмо се изготвя от работник или работодател към съответния документ, които може да бъде трудов договор, граждански или друга разпоредба. В това писмо се уповестяват причините за изготвянето на съответния документ и поясняват свободно причините за взетото решение.
Образец на придружително писмо може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: