Придружително писмо при подаване на уведомление по чл. 62, ал.4 от кодекса на труда

Това е безплатен образец за изготвяне на придружително писмо към подадено уведомление по член 62, алинея 4 от кодекса на труда на Република България. Можете да изтеглите бланка на придружителното писмо във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: