Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат – Образец 1011

Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат се попълва за да се декларират резултатите на фирма или физическо лице през изминалата година. С една дума какви са били приходите ви и разходите ви. В приложението са описани нужните документи и декларации, които трябва да подадете за дължимите данъци през изминалата година. Как се попълва и бланката можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: