Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат

Приложение номер две се попълва и подава в случаи когато трябва да бъде намален корпоративния ви данък. В него се описва конкретната причина за намалението. Образец 1011 на документа, както и инструкции как се попълва можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: