Приложение 1 за доходи от трудови правоотношения по чл. 50 от ЗДДФЛ

Приложение 1 се попълва когато трябва да декларирате доходи от трудови правоотношения по чл. 50 от закона за данъците върху доходите на физически лица чл. 50. Такова приложение се попълва само от физически лица и в него трябва да укажете кои ще заплаща данъка върху доходите ви – вие или съответно вашия работодател.

Инструкции как се попълва и бланка на документа във формат pdf и doc може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: