Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност

Приложение 3 по чл. 50 от ЗДДФЛ – Закона за данъците върху доходите на физически лица от друга стопанска дейност се попълва когато физически лица получават доходи от наеми, или предлагане на частни услуги. Как се попълва декларацията и образец може да изтеглите тук pdf и doc – Download

Подобни документи: