Приложение 4 – доходи от наем или друго възмездно предоставяне заползване на права върху имущество

Ако отдавате имущество под наем ще трябва да декларирате доходите от него по чл. 50 от ЗДДФЛ – закона за данъците върху доходите на физически лица. Ако давате гараж, търговска площ или жилище под наем тази декларация е задължителна. Как се попълва и образец на декларацията pdf и doc можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: