Приложение 5 за доходи от прехвърляне на права или имущество

Ако сте физическо лице и сте получили доходи от продажба, прехвърляне или продаване на права върху имущество ще трябва да попълните декларация Приложение 5, чл. 50 от ЗДДФЛ – закона за данъците върху доходите на физически лица. В кои случаи се попълва приложението и как се попълва може да научите в документа, които може да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: