Приложение 6 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Ако имате доходи от други източници, различни от споменатите в приложения 1,2,3,4 и 5 ще трябва да попълните деклрация по чл. 35 от закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Как се попълва приложението и в кои случаи спадате в тази категория ще научите от декларацията, която можете да изтеглите от тук pdf и doc – Download

Подобни документи: