Приложение 7 за доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък

Приложение 7 се попълва за доходи, подлежащи на патентен (окончателен) годишен данък по чл. 35 от закона за данъците върху доходите на физически лица. Кога се попълва приложение 7 и как ще научите като изтеглите образеца във формат pdf и doc от тук – Download

Подобни документи: