Приложение 9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Ако притежавате акции, дялови участия в търговски дружества, място на което се извършва стопанска дейност, недвижима собственост в чужбина и други. Ще трябва да попълните декларация приложение 9, а как се попълва образец и инструкции ще можете да изтеглите от тук pdf и doc – Download

Подобни документи: