Искане за прихващане или възстановяване по ДОПК

Образец за изготвяне на искане за прехвърляне или възстановяване на ДДС към столична община или друга регионална институция. Документа се попълва и изпраща в регионалната структура на Националната Агенция по Приходите (НАП) и от там трябва да получите отговор. Документа можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: